Điều Khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây chi phối tất cả việc sử dụng website AVi.org.vn và tất cả nội dung, dịch vụ và sản phẩm có sẵn hoặc thuộc các đối tác của AVi. Trang web này được sở hữu và vận hành bởi Avi Việt Nam.

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này trước khi truy cập hoặc sử dụng website. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của website, nghĩa là bạn đồng ý bởi các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, thì bạn không được truy cập website hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Tài khoản của bạn

Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản cá nhân và tự chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mọi hoạt động xảy ra trong tài khoản của mình. Bạn phải thông báo ngay cho Cơ quan quản lý về bất kỳ việc sử dụng trái phép nào trên danh nghĩa là tài khoản cá nhân của bạn hoặc bất kỳ vi phạm an ninh nào khác. Quản trị sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc thiếu sót nào được thực hiện bởi tài khoản cá nhân bạn, bao gồm mọi thiệt hại phát sinh dưới bất kỳ hình thức nào.

Trách nhiệm của người đóng góp thông tin

Nếu bạn gửi tài liệu nội dung lên website, đăng liên kết trên website hoặc cung cấp (hoặc cho phép bất kỳ bên thứ ba nào cung cấp) tài liệu có sẵn bằng website, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung và bất kỳ tác hại nào từ nội dung đó. Bằng cách cung cấp thông tin trên, bạn bảo đảm rằng:

  • Việc tải xuống, sao chép và sử dụng thông tin bạn cung cấp sẽ không vi phạm quyền sở hữu, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, bằng sáng chế, nhãn hiệu hoặc quyền bí mật thương mại của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Nếu người sử dung lao động của bạn có quyền đối với tài sản trí tuệ mà bạn tạo ra, bạn được sự đồng ý từ chủ của mình để đăng hoặc cung cấp thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ phần mềm nào, hoặc được bảo vệ từ chủ của bạn từ bỏ tất cả các quyền liên quan nội dung bạn cung cấp.
  • Bạn phải hoàn toàn tuân thủ mọi giấy phép của bên thứ ba liên quan đến nội dung bạn cung cấp;
  • Nội dung đóng góp không chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, phần mềm độc hại, hoặc nội dung có hại hoặc phá hoại khác;
  • Nội dung đóng góp không phải là thư rác, không phải do máy hoặc được tạo ngẫu nhiên và không chứa nội dung thương mại phi đạo đức hoặc không mong muốn được thiết kế để hướng lưu lượng truy cập đến các website của bên thứ ba hoặc tăng thứ hạng của công cụ tìm kiếm của các trang web bên thứ ba hoặc các hành vi trái pháp luật khác (như như lừa đảo) hoặc đánh lừa người nhận về nguồn gốc của tài liệu (chẳng hạn như giả mạo);
  • Nội dung đóng góp không mang tính khiêu dâm, bôi nhọ hoặc phỉ báng không chứa các mối đe dọa hoặc kích động bạo lực đối với cá nhân hoặc tổ chức và không vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của bất kỳ bên thứ ba nào;
  • Trong trường hợp nội dung đóng góp bao gồm mã máy tính, được phân loại hoặc mô tả chính xác loại, tính chất, cách sử dụng và tác dụng của các tài liệu, cho dù Quản trị viên có yêu cầu làm như vậy hay không.